Rumunija je danas država sa životnim standardom koji je za dve trećine bolji od srpskog, iako je 1998. godine, uprkos sankcijama i nedavno završenom ratu…