Pretpostavka koju iznosim ovde je da je uzrok tome nešto što Nasim Taleb naziva "pravilo manjine". Pravilo manjine kaže sledeće: "Sve što je potrebno je mali broj netolerantnih osoba da…