Sve dok postoje komentari da smo nerotkinje, seksualno isfrustrirane, nedovoljno privlačne za silovanje, prostitutke, zajedno sa ponudama za razne seksualne činove moramo da budemo „novinarke“…