Jedan nedavni rad (The Counter Reformation, Science and Long-Term Growth: a Black Legend; Matias Cabello) jasno pokazuje kako je kontrareformacija u katoličkim zemljama dovela do velikog zaostatka katoličke Evrope u…