Tržište ne može biti moralno ili nemoralno, jer to mogu biti samo ljudi. Tržište je mehanizam za njihovu međusobnu saradnju kroz proizvodnju i razmenu. Postavljanje pitanja da li je tržište…