Čemu uopšte EU?

September 15, 2022 0

Srpske kompanije bi daleko lakše mogle da prodaju robu na velikom tržištu Evropske unije nego što je to sada slučaj.