Jedan nedavni rad (The Counter Reformation, Science and Long-Term Growth: a Black Legend; Matias Cabello) jasno pokazuje kako je kontrareformacija u katoličkim zemljama dovela do velikog zaostatka katoličke Evrope u…

Pažljivijim čitanjem možemo uočiti ponavljanje uobičajenih trans-atlantskih i unutar-evropskih tema, ali i naznake njihovog uticaja na manevarski prostor političkih aktera u našem regionu. Samim tim bi trebalo biti razumljivije njihovo…