Jedan nedavni rad (The Counter Reformation, Science and Long-Term Growth: a Black Legend; Matias Cabello) jasno pokazuje kako je kontrareformacija u katoličkim zemljama dovela do velikog zaostatka katoličke Evrope u…

U pozadini i jednog i drugog leži magijski način mišljenja, koji je još od doba Sokrata suprotstavljen racionalnom, tj. naučnom načinu mišljenja: „pogrešne“ reči, često interpretirane kao magijske formule, vrše…