U hibridnim sistemima proceduralno se ispunjavaju mnogi kriterijumi demokratije: postoje zakoni, institucije, prava i slobode. U praksi je malo drugačije.