Građanski rat

June 10, 2022 0

Tukidid piše da u okolnostima rata, odnosno spoljnih (takoreći međunarodnih) sukoba, zavađene strane dobijaju “učitelja“ u obliku rata.