Rumunija je danas država sa životnim standardom koji je za dve trećine bolji od srpskog, iako je 1998. godine, uprkos sankcijama i nedavno završenom ratu…

Čemu uopšte EU?

September 15, 2022 0

Srpske kompanije bi daleko lakše mogle da prodaju robu na velikom tržištu Evropske unije nego što je to sada slučaj.