Nedavno je u Skupštini Srbije izabrana nova Vlada. Šta bi trebalo da budu najvažnija pitanja za novu Vladu? Pošto je Srbija nerazvijena privreda, ekonomske teme su i dalje one kojima…