Vreme čitanja: 3 minuta

Foto:mareandmare, iStock

Posle decenije loše vlasti, 17. Decembra Beograd više neće voditi ljudi koji Beograd vide kao plen, a ljude kao broj. 

Tragovi loše politike prethodne vlasti su očigledni. Naš glavni fokus je obnova Beograda kao sigurnog mesta, gde svaki građanin može ostvariti svoje potencijale, da može da živi normalno. 

Prvo što će Beograđani da osete je promena u politici. Za SNS prioritet su investitori, a za koaliciju “Srbija protiv nasilja” prioritet su Beograđani. To će se osetiti otvaranjem beogradske uprave koja će postati šalter za podršku, a ne za igrnorisanje i beskrajnu birokratiju. Novi pristup upravi će biti fokusiran na potrebe ljudi, čime želi osloboditi građane suvišne administracije i nepotrebnog trošenja vremena. Zbog toga će se osnovati i četiri nove opštine Batajnica, Avalski venac, Dunavski venac i severna Grocka, čija imena će odrediti građani na referendumu. Nova gradska uprava će težiti ka decentralizaciji i stvaranju zajedničke vrednosti sa građanima.

Beograd mora da postane mesto gde građani žele da žive, a mladi ne odlaze. SNS vlast nije prepoznala i nije reagovala na ogromnu krizu stanovanja u Beogradu ni na odliv mladih iz Beograda. Danas svako drugo lice mlađe od 25 godina želi da ode iz naše zemlje jer nema uslove za dobar život. Grad Beograd može da obezbedi priuštivo stanovanje. Svake godine može da izgradi najmanje 2000 stanova koje bi po uslovima povoljnijim nego na tržištu davao građanima u zakup. Beograd više nikada neće imati “zabranjene kvartove” koji su rezervisani samo za privilegovane. Celokupno potraživanje koje ima prema Beogradu na vodi će konvertovati u priuštive stanove. 

 

Osnovni principi koalicije “Srbija protiv nasilja” je da postoji mesto u vrtiću za svako dete, da se obezbedi zdrav obrok za svakog đaka, da postoji panik dugme i video nadzor u svakoj školi i vrtiću, uređena igrališta, stipendije za najbolje studente, specijalizacije za one koji žele da se usavršavaju, posao bez obaveze članstva u vladajućim strankama.

Jedan od najvećih problema Beograda je saobraćajni kolaps i loš javni saobraćaj. Politička odlika SNS je da Beograd nema danas prvu liniju metroa. Da SNS nije došla na vlast, Beograđani bi imali metro koji odgovara ljudima, a izgradnja bi koštala 2,2 milijarde evra. Međutim, projekat koji su usvojili stručnjaci, a ne političari i za koji su glasali svi tadašnji odbornici u Skupštini grada Beograda, koji je spajao ljude je zamenjen besmisalnim metroom koji vodi od jednog do drugog štetnog projekta investitora bliskim ovoj vlasti, od uništavanja vodoizvoišta na Makišu preko Beograd ana vodi, a cena je porasla skoro tri puta. Projekat iz 2012 godine će revidirati u roku od šest meseci posle dolaska na vlast koalicije “Srbija protiv nasilja”, a onda će započeti izgradnja metroa koji spaja ljude a ne štetne projekte. 

Javni saobraćaj u Beogradu može da se poboljša širenjem tramvajske trase, i razvojom BG voza. Neophodno je da se kupe nova vozila, autobuse sa najboljim ekološkom standardima, tramvaje i trolejbuse. 

Posle ulaganja od 250 miliona evra godišnje samo u GSP postavlja se pitanje kako je moguće da nam se vozila u javnom prevozu pale, zašto su gume “ćelave”, zašto autobusi uleću u bankine, a tramvaji izleću iz šina. Zaposleni u GSP imaju nedovoljne zarade, a uslovi za rad su očajni. Jasno je da se ne zna gde su sve te pare uložene i u čije džepove su se slile. Zato je neophodno da se napravi antikorupcijsko telo koje će da proveri šta se desilo sa tim novcem i ispitaju svi štetni projekti koje je SNS vlast sprovodia u Beogradu.

Beograd  se guši u betonu, u divljačkoj i dovljoj izgradnji, hiljadama kvadrata koji su nelegalno ozakonjeni, gradnji na zelenim povešinama. Kulturna i istorijska dobra se ruše sistemski sve za investitore. Neophodno je da se utvrde pravila Posle 17. decembra je da će se Beograđani osloboditi straha da se njihov grad pretvara u nešto nepoznato i njima strano. Zaustaviće se urbicid i rasprodaja i rušenje duha ovog grada. Grad će se razvijati u širinu, a ne u visinu. Vodiće se računa o ambijentalnom celinama, a kulturni spomenici će se čuvati. Planovi će se raditi tako da udovoljavaju građanima i omogućavaju zdrav i lep život. Rasprave o planovima neće biti samo da bi se štriklirao zakonski uslov, nego će se prervarati u način konstruktivne komunikacije kako bi svi bili zadovoljni. 

Poslednjih nekoliko godina je Beograd često na listi najzagađenijih gradova na svetu. Prvo što ćemo da uradimo je da se zabrani prodaja lošeg uglja, da se građani obaveste o stvarnom stanju i merama zaštite, da se sprovede inspekcija filtera i zaista sprovedu mere prema zagađiavačima. Sprovodiće se mere zamene individualnih ložišta i subvencionisati obezbeđivanje energetske efokasnosti. Sve državne institucije moraju da zamene kotlarnice za mazut, a sve škole i vrtići moraju da imaju prečišćivače vazduha. Neohpdono je da se obezbedi zelenilo i da se uvede kažnjavanje za investitore koji prekrše postotak neophodnog zelenila, kako to ne bi ostalo samo slovo na papiru. 

U planu koalocije “Srbija protiv nasilja” je da penzioneri ponovo imaju 13. penzoju koja je ukinuta od strane SNS, obrazovaće se centri za lice sa demencijom; radiće se na poboljšanju uslova za lica sa invaliditetom. Nova gradska uprava će pospešiti i preduzetništvo u Srbiji, ima plan za pospešivanje položaja umetnika u Beogradu i za razvoj kulture. 

Posle 18. decembra, Beograd će se vratiti njegovim građanima, za siguran i grad bez nasilja. 

 

*Stavovi izraženi u kolumnama predstavljaju isključivo lične stavove autora, a ne stavove uredništva Talasa.