Sigurno je samo to da se Srbija nalazi u prilici koja neodoljivo podseća na 1989. godinu. Srbi danas lamentiraju nad činjenicom da naš vođ sa kraja prošlog milenijuma nije razumeo…