Ti razlozi su neefikasnost u suzbijanju COVID-19 pandemije, sve veća sumnja u svetu prema kineskoj spoljnoj politici, usporavanje rasta druge ekonomije sveta, populaciono opadanje i  skorije održane najveće demonstracije u…