Naučni savetnik Astronomske opservatorije u Beogradu

Vreme čitanja: 5 minuta

Foto: Gage Skidmore

Bauk kruži svetom – bauk neurohemije. U jednoj od njegovih novijih manifestacija, krajem oktobra 2022. godine objavljena je studija koja potvrđuje ono što smo uglavnom znali najmanje pola veka: umanjena serotonergijska (5-HT, od 5-hidroksitriptamin) neurotransmisija je uzročnik depresije. Ova studija sa 18 autora, na čelu sa Dejvidom Ericom sa Imperijal Koledža u Londonu, objavljena u uglednom istraživačkom časopisu Biological Psychiatry (zapamtiti već sam naziv, biće važan za kasnije!) predstavlja prvo direktno merenje 5-HT kapaciteta kod osoba sa depresijom.

Ovo recenzirano naučno glasilo ima tzv. impakt faktor od 13.38, što je veoma visoko i jasan dokaz ugleda koje izvor uživa. U nekim drugim oblastima, npr. u fizici i astronomiji, ovako visok impakt faktor nije neophodan da bi se potvrdilo, makar i najmodernijim kvantitativnim metodama, da saksija ima rupu. Ali, u kognitivnim/neuronaukama – a još više u njihovoj slici u iskrivljenom medijskom ogledalu – to izgleda nije slučaj. Zašto?

Zato što neurohemija direktno podriva jednu od najbudalastijih javnih dogmi koje se grčevito drže ogromni delovi savremenog političkog i kulturnog spektra, pre svega na levici, ali i na ekstremnoj desnici: ideju da su za mentalne teškoće i bolesti odgovorne standardne društveno-konstruktivističke floskule od „teškog detinjstva“, do „sistemske represije“, od „porodične traume“ do „društvene nepravde“, da ne pominjemo „konzumeristički stil života“ ili „odsustvo privilegije“. Ljudima koji ovo danonoćno ponavljaju nema vajde objašnjavati kako je zapravo stvar u narušenju hemijske ravnoteže u nervnom sistemu. Sve to ideološko ostrašćeno mantranje utemeljeno je u anti-materijalističkom, anti-Prosvetiteljskom i suštinski magijskom pogledu na svet.

Stoga, kad ideološki jasno profilisani mediji i prenesu ovu nimalo provokativnu vest iz nauke, to ne može, a da ne bude propraćeno sa desetinama „možda“, „ipak“, „ali“ i sličnih ograda – a posebno je indikativno što se čak dva puta citira starija i po mnogo čemu sporna studija sa drugačijim zaključcima. Zamislite da se vest o Galilejevom otkriću Venerinih mena, kao ključnog dokaza heliocentrizma, predstavlja široj publici tako što bi se dvaput u kratkom prikazu napomenulo da „prethodne studije Hiparha, Ptolomeja, Omara Hajjama, Klavijusa, Ulug Bega i Tiha de Brahea nisu ukazivale da se Zemlja okreće oko Sunca“.

Dakle, pravo pitanje nije da li su razni psihološki problemi i sindromi izazvani hemijskom neravnotežom u ljudskom mozgu, pošto je odavno jasno da jesu. Pravo pitanje jeste zbog čega postoji potreba dela medijske i kulturne javnosti da najpre negira naučne nalaze, a potom ih umanjuje, zaobilazi, a u krajnjoj analizi i potpuno ignoriše, posebno kada baš te nalaze treba primeniti na analizu društvenih i istorijskih zbivanja. Po mnogo čemu, većina medija nije odmakla dalje od polivanja genijalnog E. O. Vilsona hladnom vodom zato što se drznuo da korene ponašanja mrava, ljudi i drugih životinja traži u njihovoj biološkoj osnovi.

I ovo se manifestuje na hiljadu i jedan način. Veliki deo histerične hajke na profesora Džordana B. Pitersona, jednog od najznačajnijih i najčasnijih intelektualaca današnjice, koja traje od 2017. do danas sastoji se u tome što je on upravo afirmisao ulogu serotoninskog sistema i drugih aspekata sociobiologije i evolucione psihologije koji, iako naučne istine, predstavljaju „verbalni delikt“ za postmodernu levicu i otvorene ili prikrivene neomarksiste.

Setimo se poznatog Pitersonovog intervjua/debate sa ekstremnom feministkinjom Keti Njumen emitovanog na Channel 4 News 16. januara 2018. godine. Bahato i nadobudno ponašanje Njumenove i njeno besomučno korišćenje floskule „Znači Vi tvrdite…“ (engl. So you’re saying…), nakon koje sledi nešto sasvim neutemeljeno, značajno je doprinelo Pitersonovoj medijskoj vidljivosti. Za potrebe ovog teksta, ključan je sledeći odlomak (prevod M. Ć.):

Piterson: Raširena je ideja da su hijerarhijske strukture društveni konstrukt Zapadnog patrijarhata. I to je potpuno pogrešno, toliko da je skoro neshvatljivo. Upotrebio sam jastoge kao primer: naša evoluciona grana razdvojila se od one na kojoj su jastozi pre oko 350 miliona godina. A jastozi žive u hijerarhijama i imaju nervni sistem prilagođen hijerarhijskoj organizaciji. Funkcionisanje njihovog nervnog sistema zavisi od serotoninskog sistema, baš kao i kod nas. Nervni sistem jastoga i ljudskih bića je dovoljno sličan da anti-depresanti deluju na jastoge. I to je deo mog pokušaja da dokažem kako ideja hijerarhije nema apsolutno nikakve veze sa sociokulturnim konstruktima.

Njumen: Hajde da to raščistimo. Znači, Vi predlažete da treba da organizujemo društvo na načelima jastoga?

Da, prof. Piterson predlaže da svi živimo na okeanskom dnu na dubinama od 2 do 900 metara i da menjamo egzoskelet jednom godišnje. Šta drugo?

Ako je i od postmodernista – mnogo je.

Nažalost, šokantna tupost Njumenove nije mnogo naučila njene kolege u medijima, jer se identične antinaučne budalaštine provlače kroz druge komentare, pa i intervjue koji pominju Pitersonov primer jastoga (npr. ovaj intervju) Gle čuda, u 2022. godini otkrivamo serotoninsku rupu na saksiju i – gle čuda! – Piterson je sa primerom jastoga bio i ostaopotpuno u pravu.

Međutim, sve to je simptom daleko šire bolesti: otpora, straha, pa i otvorene mržnje prema biologiji i biološkom (a samim tim i naučnom) načinu mišljenja. Svakako je uvek lakše prosipati ideološke parole, nego se udubljivati u detalje funkcije i forme, mikro- i makroevolucije, populacione genetike i epigenetike, koevolucije i Hamiltonovog pravila, itd. isl.

Posebno se ovo snažno manifestuje kad su u pitanju bolesti – kao što je depresija – koje su i dalje bezrazložno stigmatizovane i koje se lako mogu predstaviti kao političke, pa i izborne teme. Ako je u savremenom državističkom okruženju moguće predlagati „nacionalnu strategiju za borbu protiv usamljenosti“, onda je svakako i besramna instrumentalizacija depresije u cilju borbe protiv „društvene nepravde“ ili „konzumerističkog stila života“ postala dozvoljena i prihvaćena. Sam naslov časopisa „Biološka psihijatrija“ i dalje je oksimoron, ako ne i anatema, za većinu medijskih insta(gram)-mudraca.

Posebno poglavlje ove antiprosvetiteljske istorije beščašća odnosi se na bizarnosti sa domaće scene, gde neautentična nacionalistička desnica u potpunosti preuzima boljševički odnos prema nauci, a posebno naukama o životu – po uzoru na najdražeg im učitelja, T. D. Lisenka. Ideologu Dveri, tako, u živom televizijskom programu ne smeta da prihvata biološko određenje dva pola, ali mu zato itekako smeta biološka činjenica da je homoseksualnost prisutna na planeti od kad postoji seksualna reprodukcija, tj. od doba protista pre oko 2 milijarde godina. Još više bi mu smetale naučne činjenice o naslednosti koeficijenta inteligencije i kako ona ljudska populacija u kojoj traži glasove ne stoji baš najbolje sa tom psihometrijskom i biološkom stavkom, čak ni kad se uporedi sa nekim relativno bliskim evropskim populacijama.

Ideja da nauka treba da bude potčinjena nekakvim fiktivnim „nacionalnim interesima“ ne može biti manje besmislena od ideje da nauka treba da služi „interesima radničke klase“ ili „društvenoj pravdi“ ili „spasenju duše vernika“: sve te ideje su zločinačke besmislice, i to ne u prenesenom, već u vrlo doslovnom shvatanju reči. Posledice svih njih su milioni i desetine miliona mrtvih i neviđene ljudske patnje.

Pravi zagovornik naučnog načina mišljenja – nasuprot magijskom načinu mišljenja – mora biti spreman da ih sve odbaci i osudi: dakle, kako negiranje klimatskih promena, tako i negiranje realnosti IQ razlika među pojedincima i populacijama; kako fantazije o chemtrails-ima i ravnoj Zemlji, tako i nebuloze o „zlom“ Monsantu i „zloj“ farmaceutskoj industriji (koja je u realnosti spasla više ljudskih života nego svi programi socijalne pomoći zajedno); kako lupetanja o ne-sletanju na Mesec, tako i bulažnjenja o „uništenju planete“ za 12 godina ili navodnoj prenaseljenosti.

Naravno, političarima i drugim prevarantima će uvek odgovarati da prisvajaju nauku za sebe i svaku svoju demagošku platformu; dok to ne prozremo i zbog toga ih jasno i javno ne prozovemo nikada nećemo razumeti šta istinski odgovorno društvo mora da bude. Kao što je Kemal-paša Ataturk besmrtno rekao: „Ako jednog dana moje reči budu protiv nauke – izaberite nauku.“

 


*Stavovi izraženi u kolumnama predstavljaju isključivo lične stavove autora, a ne stavove uredništva Talasa.