Foto: iStock   Dobre stvari budžeta su rasterećenje privrede usled smanjenja poreskih obaveza za zarade, kao i zadržavanje visokih kapitalnih rashoda za infrastrukturu, te uvođenje…

Rumunija je danas država sa životnim standardom koji je za dve trećine bolji od srpskog, iako je 1998. godine, uprkos sankcijama i nedavno završenom ratu…