Vreme čitanja: < 1 minut

 

1. Kako izgleda ekonomsko stanje u Srbiji danas?

2. Koje su bile glavne ekonomske teme u kampanji?

3. Koji su glavni ekonomski problemi koji se postavljaju pred novu Vladu?

4. Da li nova Vlada treba da uvede sankcije Rusiji, i koje su to sankcije?

5. Kako posluje država kao preduzetnik, i zašto je to tako?

Gost: Aleksandar Milošević, novinar, urednik Ekonomije u Danasu

Autor i voditelj: Mihailo Gajić, urednik ekonomskog sadržaja Talasa Produkcija: Talas 2022