Kome treba prikupljanje potpisa? – potpisi kao manipulativna tradicija

Najveći problem ostaje svakako sam mehanizam prikupljanja potpisa.