Odakle Litvaniji snage da se suprotstavi Kini?

Litvanija je već jednoj velikoj komunističkoj partiji uspešno pokazala otpor.