Troškovi pandemije koji tek dolaze na naplatu – korona virus i fiskalna održivost zemalja širom sveta

Srbiju ne možemo da upoređujemo sa razvijenim zemljama. .