Evropski ekonomski prostor kao alternativa EU – pozitivne i negativne strane

Zemlje koje su u EEA ne moraju da budu članice carinske unije sa EU.