Energetska kriza, inflacija i cene partijskog zapošljavanja – ekonomske lekcije iz 2021.

Ekonomisti već decenijama pričaju kako se preduzećima u državnom vlasništvu loše upravlja.