Vreme čitanja: < 1 minut

Koje su tačno reforme koje se sprovede u Crnoj Gori, prvenstveno u domenu oporezivanja rada?

Najvažnije promene akcizne politike i povećanje poreske stope na prihode od kapitala i poreza na dobit.

Kako je izgledala ekonomska situacija u Crnoj Gori 2020? Pored političkih promena, kako je ovo uticalo na promene?

Kakav je bio stav međunarodnih finansijskih institucija po ovom pitanju: MMF-a i Svetske banke?

Pitanje javnih finansija je i dalje važno za Crnu Goru imajući u vidu da treba vratiti visok javni dug. Kako izgledaju budžetske projekcije za narednu godinu?

Šta Srbija može da nauči iz ovih dešavanja u Crnoj Gori i šta bi možda trebalo da se prepiše kod nas?

 

 

Gost: Goran Radosavljević, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)

Autor i voditelj: Mihailo Gajić, urednik ekonomskog sadržaja Talasa