Bez politike nema ni čistijeg vazduha – debata o apolitičnosti

Kako bi se kreirale bolje politike, neophodno je prvo da prihvatimo postojanje političkog umesto isključivog gađenja na pominjanje reči politika.