Prepreke u usponu – slabosti Narodne republike Kine

Nigde centralno planiranje u Kini nije ostavilo tako dubok ožiljak kao na demografiju zemlje.