Veštačka inteligencija i prepoznavanje lica

Kako znamo da je neko određena osoba i u stanju smo da lice povežemo sa imenom kada ga vidimo?