Vlada usvojila predlog budžeta za narednu 2022. godinu

Za razliku od poslednje tri godine, rast zarada u javnom sektoru trebalo bi da sada prati ekonomske mogućnosti privrede i da ih finansira.