AI i propaganda – automatska laž, haos i ciljana stvarnost

Tri su sloja kroz koja tehnologije poput GPT-3 mogu da nas dovedu do temeljne reorganizacije društvene stvarnosti, koja nam se neće nužno dopasti ako je uopšte budemo svesni: laž, haos, i simulacija. Idemo redom.