Svetionik liberalizma – o važnosti ideja Ludviga fon Mizesa

U periodu posle Prvog svetskog rata, Mizes branio liberalni kapitalizam i njegove fundamente onda kada to nije bilo u modi.