Evropski porez na ugljen-dioksid – kako će to uticati na Srbiju?

Manje razvijene zemlje, i pored svih napora do kojih je došlo u razvijenim zemljama, i dalje emituju manje CO2 po stanovniku od razvijenih zemalja.