Šta još žene treba da urade za natalitet i zašto je odgovor – ništa

Politički akteri nerado će eksplicitno reći – da je za povećanje nataliteta i sprečavanje izumiranja nacije dovoljno da se stvore ekonomski i društveni uslovi optimalni za život postojećeg stanovništva.