Otpor u ime liberalizma, a ne srpskog nacionalizma – Republika Srpska i Inckov zakon

RS mora razumeti i prigrliti liberalizam. To u praksi znači uzdizanje slobode govora na pijedestal nacionalnih vrednosti.