Karingtonov događaj: slabo poznata i stvarna pretnja sa Sunca

Ljudi su navikli – i u tome ih podstiču brojni loše napisani udžbenici – da je sjaj Sunca savršeno nepromenljiv i postojan. To je višestruko pogrešno.