Otrovan vazduh i klimava treća stolica – šta je donela prodaja RTB Bora?

Apsolutno je nesporno da je RTB Boru bio neophodan strateški partner sa kapitalom i znanjem, koga vlasti nisu uspele da pronađu.