Kako divlja gradnja može da doprinese prosperitetu – o značaju dela Misterija kapitala

Država ne može da pobedi divlju gradnju, ona je jača i snažnija, jer nije puki izraz korupcije, već odraz loših pravila u jednom društvu.