Hibridni režim – tri nivoa strategije vlasti

U hibridnim režimima, izbori se shvataju kao borba za legitimitet: pre svega za unutrašnju podršku ili uopšteno prihvatanje bez mnogo protivljenja građana.