Infrastruktura korupcije – opasnost korozivnog kapitala u Srbiji

Domaće koruptivne prakse su prijemčive za korozivni kapital, koji u svom najrazvijenijem obliku utiče na podrivanje efekata domaćih zakona.