(Ne)transparentnost stranih investicija u Srbiji

Veliki problem predstavlja izrazita netransparentnost većine aktivnosti na planu obezbeđenja stranih investicija i poslovanja sa stranim partnerima uopšte.