Postmodernizam: teška klinička slika – prikaz knjige „Intelektualni šarlatani”

Postmoderni šarlatani kojima se knjiga bavi su i dalje potpuno dominantni u mnogim oblastima, uključujući umetničku kritiku, ali i politiku, novinarstvo…