Šta možemo da očekujemo od Zelenih u Nemačkoj?

Prilazak centrizmu Zelenih se vidi u napuštanju nekadašnjih marksističkih korena i prihvatanju tržišne privrede kao osnove organizovanja ekonomskog života.