Operacija prikrivanja – Smrt na Maunt Erebusu i put u ropstvo (2)

U poslednjem trenutku korigovana putanja, o kojoj posada leta 901 nije bila obaveštena, vodila je – spojena sa greškom koordinata – direktno u planinu.