Kosta Cukić – liberalni patriotizam u korist naroda

Cukićev rad i nesebično patriotsko osećanje dužnosti prema narodu, sa slobodarskim političkim i ekonomskim individualizmom atipični su u srpskoj politici.