Javne ličnosti i seksualno zlostavljanje – pretpostavka nevinosti ili podrška žrtvi?

Teško je reći šta je koka, a šta jaje. Odnosno, da li je stariji potpuni i opravdani, gubitak poverenja u institucije ili potreba za plemenskom pravdom.