Tradicija slobode kao temelj rađanja države – socijalni karakter Srpske revolucije

Ustanici se jesu borili za slobodu od viševekovne podređenosti jednoj imperiji. Ali, oni su se pre svega  borili za slobodu kao takvu.