Invazija Zemljana na Mars – šta možemo očekivati od aktuelnih istraživanja crvene planete?

U slučaju Marsa ima razloga za racionalno očekivanje da će ova planeta jednog dana biti trajno nastanjena samodovoljnim ljudskim kolonijama.