„Izbori u Srbiji: zablude i rešenja“ – serijal tekstova

„Izbori u Srbiji – zablude i rešenja“ je serijal tekstova koji je nastao sa idejom da se ukaže na neke od najvećih problema izbornog sistema u Srbiji.