Promena izbornog sistema – da li treba da krenemo sa lokala?

Gotovo uvek se prekomponovanje lokalnih koalicija odvija u skladu sa odlukama centrala, te lokalne samouprave služe za namirivanje i potkusurivanje.