Dara iz Jasenovca – javnost kao žrtva prevelikih očekivanja

Uverenje da jednim filmom iza koga će stati država, možemo odmah da učinimo ono što su postigle generacije filmova o Holokaustu je naivno.