Podaci kao valuta – Da li biste platili Fejsbuku u zamenu za privatnost?

Rešenje koje je mogućnost da sačuvamo svoje podatke i privatnost jeste da plaćamo usluge platformi koje od trgovine tim podacima finansiraju svoj rad.